Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pannier (แพน-เยอะ) n.
1. กระจาด, ตะกร้า
2. ส่วนของกระโปรงที่จับหยักขึ้นเป็นพวงตอนต้นขา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน