Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


panel (เพน-เอ็ล) n. vt.
1. นวมในอานม้า
2. บัญชีชื่อ
3. คณะลูกขุน
4. บัญชีรายชื่อแพทย์ที่ยอมรักษาคนไข้ ในแผนการประกันสังคม
5. คณะบุคคลหรือคณะกรรมการ
6. กรุด้วยไม้เป็นช่อง ๆ, แผ่นกระดานสี่เหลี่ยมที่กรุประตูหน้าต่างเฉพาะช่องหนึ่ง ๆ
7. แถบหรือดิ้นที่เย็บประดับเครื่องแต่งตัวสตรี
8. ขนาดรูปภาพชนิดสูงสองเท่าของกว้าง, รูปขนาดนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน