Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pan-Asianism
1. ลัทธิรวมทวีปเอเซียทั้งหมด, คำเช่นนี้ลงเสียงหนักเช่นคำเดิม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน