Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


palace (แพล-อิซ) n. adj.
1. พระราชวัง, วัง
2. ตำหนัก, พระที่นั่ง, ทำเนียบ, ที่อยู่ทางราชการของประธานาธิบดีและพระชั้น archbishop หรือ bishop
3. สถานที่หรูหรา, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน