Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


palace politics
1. การเมืองภายในพระราชวัง เช่น การเพ็ดทูลยุยงพระเจ้าแผ่นดิน
2. การเล่นการเมืองโดยพระเจ้าแผ่นดิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน