Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


paint (เพนท-) n. vt. vi.
1. สีสำหรับทาหรือเขียน
2. ทาสี
3. ใช้สีแต่งหน้า
4. ทาหน้า
5. เขียนรูประบายวาดภาพ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน