Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


paddle (แพด-ด'ล) n. vt. vi.
1. พาย, ใบพัดน้ำ, ใบจักรเรือสมัยก่อนที่ทำเป็นล้อ = paddle wheel
2. ครีบปลา
3. พายเรือ
4. แกว่งเท้า, เล่นในน้ำ, ลงน้ำ
5. สอนเดิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน