Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pad (แพ็ด) n. vt. vi.
1. เสียงแปะ ๆ, เสียงคนเดิน, เดินเท้า, เครื่องรอง, เบาะ, เบาะทาหมึกสำหรับตีตรา
2. กระดาษซับซ้อนกันหลายชั้นสำหรับรองเขียนหนังสือ
3. กระดาษเขียนหนังสือทำเป็นปึก
4. กระดาษซับติดกับไม้โค้ง
5. ปึก
6. สนามบินตอนที่เครื่องบินเตรียมตัวจะขึ้น
7. ที่ปล่อยจรวด
8. รองด้วยเบาะ, รองให้นุ่ม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน