Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pacifism (แพซ-อิฟิส'ม) n.
1. ดู peace สงบ, สงบ, เพื่อความสงบ, รักสงบ, ลัทธิรักสินติภาพ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน