Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


oxalis (ออค-ซะลิซ) n.
1. ต้นไม้จำพวกหนึ่งเป็นที่มาของ oxalic acid (อ็อคแซล-ลิค แอซ-อิด) ซึ่งใช้ในการฟอกและย้อมผ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน