Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


owe (โอ) vt. vi.
1. ติดเงิน, เป็นลูกหนี้, เป็นหนี้บุญคุณ
2. ต้องให้ (ความจงรักภักดี)
3. ได้ (ความสำเร็จ) ก็เพราะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน