Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


overwork (โอ-เฝอะเวิค) n. vt. vi.
1. ใช้เกินกำลังไป, ทำงานมากไป, กระตุ้นมากเกินควร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน