Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


overtop (โอเฝอะทอพ-) vt.
1. สูงตระหง่านอยู่เหนือ, อยู่เหนือกว่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน