Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


oversea (โอ-เฝอะซี)
1. ข้ามทะเล, โพ้นทะเล, ต่างประเทศ, (คนจีน) ที่อยู่ต่างประเทศ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน