Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


overpower (โอเฝอะเพา-เออะ) vt.
1. มีกำลังเหนือ, ใช้กำลังมากกว่าบังคับ
2. ทำให้หมดกำลัง, ทำให้เป็นลม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน