Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


overlap (โอ-เฝอะแล็พ) n. vt. vi.
1. ทับกัน, ซ้อนกัน, คาบเกี่ยวกัน, เหลื่อม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน