Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


overlaid (โอเฝอะเล-, โอเฝอะเลด-) pt. pp.
1. ดู overlay วางทับ, วางทับ
2. เคลือบ, หุ้ม
3. กระดาษที่ปิดทับลูกโม่แท่นพิมพ์ เพื่อให้รูปที่พิมพ์เด่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน