Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


overhead railway (โอเฝอะเฮด-)
1. รถไฟที่แล่นไปบนหลังคา, รถไฟที่แล่นข้ามสะพาน เหนือทางรถไฟอีกสายหนึ่งหรือเหนือถนน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน