Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


overdrawn (โอเฝิดรอน-) pp.
1. เรียกร้องหรือเกณฑ์มากไป
2. ถอนเงินจากธนาคารเกินกว่าที่มี, จำนวนเงินที่ถอนเกิน
3. วาดหรือระบายสีเกินควร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน