Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


overcharge (โอ-เฝอะชาจ) n. vt. vi.
1. ค่าธรรมเนียมเพิ่ม
2. คิดราคาแพงไป
3. บรรทุกหรือบรรจุมากไป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน