Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


over (โอ-เฝอะ) adv. pre.
1. บน, เหนือ, นอกเหนือ
2. ท่วม, เกิน, มากเกินไป, เหลือ, กว่า
3. ข้าม
4. ปกคลุม, ทับ, ทั่ว, ตลอด
5. ข้ามไปเข้า (กับอีกฝ่ายหนึ่ง), เปลี่ยนข้าง
6. ให้ตลอด, หมด, สิ้นสุดลง
7. ให้ถ้วน, ทั้งตัว, ทั่ว
8. (โค้ง) กลับ, (พลิก) ไปอีกด้านหรืออีกหน้าหนึ่ง, หงาย, คว่ำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน