Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


over-the-counter
1. โดยวิธีซื้อขายกันเอง ไม่ต้องมีใบสั่ง หรือโอนกรรมสิทธิ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน