Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


outrage (เอาท-เรจ) n. vt.
1. กระทำการฝ่าฝืน
2. ความรุนแรง, ร้ายแรง
3. การทำลาย, ทำลายความบริสุทธิ์ (ของหญิง)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน