Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


output of a tin mine
1. ผล (คือแร่) ที่ได้จากเหมืองแร่ดีบุก, จำนวนสินค้าที่ทำออก
2. สิ่งทำขึ้น, กำลังที่ได้, กำลังที่ได้จากการขยายเสียง
3. ด้านขาออกของหลอดวิทยุ, หลอดสุดท้ายที่ติดต่อกับลำโพงเครื่องรับวิทยุ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน