Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


outnumber (เอาทนัม-เบอะ) vt.
1. มีจำนวนมากกว่า, คำเช่นนี้ถ้าเป็นนามและคุณศัพท์ มักลงเสียงหนักที่ เอาท- ถ้าเป็นกริยามักลงเสียงหนักอย่างคำเดิม, มีจำนวนเหนือกว่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน