Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


outlying (เอาท-ไลอิง) adj.
1. ตั้งอยู่ภายนอกชุมนุมชนหรือนคร, ห่างไกล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน