Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


outgone (เอาทกอน-) pp.
1. ดีกว่า, ชนะ
2. สิ่งที่ไหลออกไป, การไหลออกไป
3. รายจ่าย, ทุน, โสหุ้ย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน