Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


outer adj.
1. (กำแพง) ชั้นนอก, (รูปร่างท่าทาง) ภายนอก, (โลก) ข้างนอก, ดู out ออก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน