Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


our sovereign lady
1. พระนางผู้เป็นเจ้าอยู่หัวของเรา, หญิงที่รัก = lady-love, หญิงผู้ดี, สุภาพสตรี, ผู้หญิงที่ทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่หูไปกับชาย จะเป็นภรรยาหรือไม่ก็ตาม
2. คุณหญิง, ภรรยาขุนนางจำพวกที่เรียกว่า Lord และ Sir ถ้าเติมชื่อตัวเข้าไปด้วย หมายความว่าเป็นลูกสาวขุนนางชั้น Duke Marquis Earl
3. เพศหญิง, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน