Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


organic adj.
1. แห่งอวัยวะ, ดู organ อวัยวะ
2. (วัตถุ) ที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต เช่น น้ำตาล ฝ้าย, อินทรีย์ (เคมี)
3. เป็นโดยกำเนิด, เป็นสมุฏฐาน
4. ในอันที่จะรวบรวมขึ้นเป็นองค์
5. ซึ่งเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน
6. (กฎหมาย) ที่สร้างรูปแห่งรัฐ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน