Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


order of the day
1. ระเบียบวาระของที่ประชุม
2. คำสั่งประจำวันของแม่ทัพ
3. ระเบียบแบบแผนในสมัยนั้น ๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน