Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


oratory (ออ-ระโทริ) n.
1. วิธีพูดต่อชุมนุมชน, คำพูดอันหรูหรา, ศิลปะแห่งการพูด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน