Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


oration (โอะเร-ฌัน) n.
1. คำกล่าวต่อชุมนุมชน, การกล่าวคำปราศรัย, คำปราศรัย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน