Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


oracle (ออ-ระค'ล) n.
1. เทพพยากรณ์, ถ้อยคำที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระพุทธองค์หรือพระพุทธรูปดลบันดาลให้ปรากฎออกมา เช่น เซียมซี, คำทำนายปริศนา
2. สถานที่ทำการบูชาและเสี่ยงทาย, ผู้ทำนายที่ศักดิ์สิทธิ์, คนทรงเจ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน