Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


optional (ออพ-ฌะแน็ล) adj.
1. สิทธิเลือกซื้อขายหรือเรียกร้องให้กระทำกิจการสิ่งอื่นตามสัญญา, ทางเลือก, (วิชาในมหาวิทยาลัย) ที่เลือกได้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน