Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


optics (ออพ-ทิคซ) n.
1. ทัศนศาสตร์
2. เครื่องเลนส์ (ของกล้องถ่ายรูป)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน