Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


opponent (อ็อพโพ-เน็นท) n. adj.
1. ฝ่ายตรงกันข้าม, ปรปักษ์, ปฎิปักษ์, คู่แข่งขัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน