Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


operator (ออพ-เออะเรเทอะ) n.
1. ผู้ทำสิ่งใด ๆ
2. ผู้ใช้เล่ห์เหลี่ยมที่เฉลียวฉลาด
3. คนขับรถขับเรือ
4. พนักงานวิทยุ
5. นายหน้าค้าหุ้น, คนซื้อขาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน