Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


open-hearth furnace
1. เตาสำหรับทำเหล็กกล้าโดยกรรมวิธีปล่อยอากาศให้เข้า ซึ่งเรียกว่า open-hearth process

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน