Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


only (โอน-ลิ) adj. adv. con.
1. เดียว, คนเดียว, โทน, อย่างเดียวเท่านั้น
2. เพียงแต่, เพิ่ง
3. เท่านั้น
4. เป็นแต่ว่า, เว้นแต่ว่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน