Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


onerousness (ออน-เออะรัซเน็ซ) n.
1. (งาน, ภาระ, ความรับผิดชอบ) หนัก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน