Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


one (วัน) n.
1. จำนวนเลขหนึ่ง, หนึ่ง, ประการหนึ่ง, คนหนึ่ง, วันหนึ่ง, ๑ นาฬิกา หรือ ๑๓ นาฬิกา
2. เดี่ยว
3. เหมือนกัน, อันเดียวกัน, คนเดียวกัน, น้ำหนึ่งอันเดียวกัน, เดียว
4. อันที่, คนที่, อัน, คน
5. ผู้ใด, เรา, ตน
6. การต่อย ตี ฟัน ทีหนึ่ง, คำถามคำหนึ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน