Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


one-way street
1. ถนนที่อนุญาตให้รถเดินทางเดียว การจราจรเช่นนี้เรียกว่า one-way traffic

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน