Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


once (วันซ) n. adj. adv. con.
1. ครั้งเดียว, หนเดียว, หนหนึ่ง
2. ถ้า (เป็นเช่นนั้นเช่นนี้) เสียครั้งหนึ่งแล้ว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน