Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


on (อ็อน) adj. adv. pre.
1. (สวมเสื้อ) เข้า, ประจำ (หน้าที่), ประชิด, ติด, เป็นต้นมา, เรื่อยไป
2. บน
3. ที่, ณ
4. เวลา, ในขณะ, ในวัน
5. ในเรื่อง
6. พอ, เมื่อ
7. ต่อ, แก่, ด้วย
8. ให้
9. เปิด, กำลังมี
10. ต่อไป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน