Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


omnivorous
1. (อ็อมนีฝ-โอะรัซ) (สัตว์) ที่กินทุกสิ่งทุกอย่าง หรือ (คน) ที่อ่านหนังสือไม่เลือก, คำเช่นนี้ลงเสียงหนักที่ ออม- หรืออย่างคำเดิม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน