Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


oldest (โอล-เด็ซท)
1. เก่าที่สุด, คำเช่นนี้ลงเสียงหนักอย่างคำเดิมการสะกดคำเช่นนี้มีรูป -iest และ -st เหมือน -er, แก่, ชรา, เฒ่า, คร่ำ, เก่าแก่, เก่า
2. ช่ำชอง, แก่สนาม
3. นมนาน, ก่อน, เดิม, แต่หนหลัง, โบราณ
4. มีอายุเท่านั้นเท่านี้
5. (วัน) บ่าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน