Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


old guard
1. ทหารรักษาพระองค์ของนะโปเลียน มีชื่อว่ากล้าหาญ, พวกหัวเห็ด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน