Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


offset n. vt.
1. ระยะที่วัดได้โดยลากเส้นตั้งฉาก กับเส้นระดับ, ดู off ออก
2. เครื่องตอบแทนหรือชดเชย
3. โต้ต่อ
4. รอยเปรอะเปื้อนในการพิมพ์เพราะกระดาษติดหมึกที่ยังไม่แห้ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน