Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


official (อ็อฟฟีฌ-แฌ็ล) n. adj.
1. เจ้าหน้าที่, (ยา) ตำรับหลวง, ซึ่งปรุงไว้เสร็จแล้ว, ข้าราชการ, พนักงาน
2. โดยตำแหน่ง, ทางราชการ, เป็นทางการ, ว่าตามทางการ, อย่างเจ้าพนักงาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน